České národní centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation

„COVID-19 Vaccines Safety Tracking (CoVaST) – Global“ projekt

3. 8. 2021


S potěšením Vás informujeme o probíhajícím projektu realizovaném Masarykovou univerzitou, Lékařskou fakultou, centrem CEBHC-KT ve spolupráci s Katedrou ošetřovatelství a porodní asistence a Ústavem ochrany a podpory zdraví a více než 25 institucemi z celého světa: The COVID-19 Vaccines Safety Tracking (CoVaST) – Global“ projekt. Tento projekt  je veden dr. Miloslavem Klugarem, ředitelem CEBHC-KT (Cochrane Česká republika, České národní centrum Evidence-Based Healthcare: Centrum excelence Joanna Briggs InstituteGRADE centrum Masarykovy univerzity), a dr. Abanoubem Riadem, zastupujícím zástupcem ředitele Cochrane Česká republika


CoVaST Global je globálním konsorciem nezávislých vědců a výzkumných institucí s cílem přinést nezávislé důkazy o bezpečnosti vakcín proti onemocnění COVID-19 v celosvětovém měřítku.

Ke sledování krátkodobých a dlouhodobých vedlejších účinků vakcín proti COVID-19 jsou provedeny multicentrické prospektivní průřezové studie a kohortové studie. Vůbec poprvé tak bude vyhodnocena dlouhodobá bezpečnost vakcín proti COVID-19.

Protokol studie byl zaregistrován na ClinicalTrials.gov, s identifikátorem NCT04834869 a publikován v časopise Q1 Journal IJERPH

Domníváme se, že tento projekt je velmi potřebným v informovanosti veřejnosti o bezpečnosti očkovacích látek.

Studie využívá on-line dotazníku pro několik cílových skupin, které dostaly alespoň jednu dávku jakékoli vakcíny proti onemocnění COVID-19. Mezi cílové skupiny patří: zdravotničtí pracovníci, učitelé a akademici, vysokoškolští studenti, nezletilí (do 18 let věku), senioři a těhotné a kojící ženy.

Hlavním cílem projektu je posouzení bezpečnosti vakcín proti COVID-19 u zmíněné populace. Mezi další cíle patří zkoumání jakýchkoli souvislostí mezi konkrétní dávkou vakcíny a vedlejšími účinky, stanovení účinnosti vakcín, křížové porovnání dat v několika zemích světa, u několika cílových skupin a u všech typů vakcín.

Více informací o CoVaST projektu: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/15/7859/htm

 

3. 8. 2021